VASAROS POILSIO STOVYKLA ,, LINKSMASIS ŠALTUKAS”

VASAROS POILSIO STOVYKLA ,, LINKSMASIS ŠALTUKAS”

Siekiama užtikrinti aktyvų laisvalaikį vasaros atostogų metu, suformuoti ir įdiegti įprotį bei nusiteikimą nuolatos- ne tik vasaros metu- lavinti savo fizinius ir psichologinius gebėjimus, aktyviai ir prasmingai organizuoti laisvalaikį, fizinio aktyvumo veiklose, kas stiprintų tarpusavio bendravimą.